Ara
Close this search box.

Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Uzman kadromuz, 2001 yılından bu yana sürekli büyüttüğümüz hizmet tecrübemiz ile başarılarınızı arttırmayı amaçlıyoruz. Çalışma alanımıza giren tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizde, bizden beklentiniz maksimum düzeyde olsun. Öğrenilenlerin işe entegrasyonu, gerçekleştirilen iyileştirmelerin benimsenmesi ve sürdürülmesi önceliğimizdir.

Program katılımcılarına şirketin stratejik konumunu analiz edebilme becerisini katar, şirket vizyonu, misyonu ve stratejisi hakkında düşünmeye yöneltir, strateji’nin önemi ve stratejik düşünme araçlarının kullanımını anlatır ve stratejik planlama tekniklerini geliştirir.

Bu eğitimin amacı işletme çalışanlarının gerek işlevsel görevlerini gerçekleştirirken, gerekse tüm ilişkilerinde etkinliklerini önemli ölçüde belirleyen iletişim modellerini sorgulamaları ve açıklığa, takım çalışmasına ve işbirliğine dayalı bir örgüt kültürüne sahip olma açısından gerekli iletişim becerilerinin geliştirilmesidir.

Bu programda söz konusu becerilerin geliştirilmesine yönelik bir perspektif sunulması ve özellikle de yaratıcı düşüncenin problem çözme ve karar verme sürecinde nasıl kullanılabileceği konularına ağırlık verilmesi amaçlanmaktadır.

Toplantıların ve zamanın verimli bir şekilde yönetilemediği kuruluşlar etkili olamamaktadırlar.Bu program katılımcılara toplantı kültürü oluşturmanın inceliklerini ve zamanlarını doğru yöntemlerle yönetme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu eğitimde çalışanların, öz motivasyonlarını artırarak, kendi gelişimleri ve mutlulukları için olduğu kadar çalıştıkları kuruma katkı sağlamak ve takım sinerjisini yaratmak için neler yapabilecekleri üzerine düşünmeleri ve motivasyon ve olumlu düşüncenin gücünün farkına varmaları hedefleniyor.

Bu Eğitimimizde Ekonomimizin bel kemiği olan Aile Şirketlerimizin devamlılığını sağlayacak olan “AİLE ANAYASASI” çalışmasını tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

Bu eğitimle, çalışanlarımıza günümüz teknolojisine ayak uydurmanın gerekliliği ve şirketinizin uzun süreli devamlılığı için işletmenizde inovasyona dayalı bir düşünce sisteminin kurgulanması amaçlanmaktadır.

Organizasyon yöneticilerini ve yönetici adaylarını yönetim konularıyla ilgili güçlendirmek; liderlik, etkili iletişim, amaç ve hedef belirleme, misyon ve vizyon oluşturma, stratejik planlama, motivasyon ve delegasyon gibi temel becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır.

Değişimi benimseyerek sürekli gelişen kuruluşlar yaratabilen, globelleşen dünyaya ayak uydurabilen, stratejik yönetemi doğru uygulayabilen, modern yönetim teknikleriyle donatılan genç kuşak liderleri yetiştirmektir.

Yöneticilerin liderlik vasıfları kazanarak gelecekteki yeteneklerinin artırılması, globelleşen dünya şartlarına ayak uydurmak için gerekli verimlilikte ve hızda olunması ,liderlik stilini kazanarak geleceğe güvenle bakmalarını hedeflemektedir.

Whatsapp
1