Ara
Close this search box.

İnovasyon Yolculuğu

Eğitimin Artıları Nelerdir?

Şirketinizin güçlenmesi için inovasyonun ve inovasyona dayalı bir düşünce sisteminin kültüre edilmesini sağlıyoruz.

Sıkça Sorular Sorulan

Değişen dünya standartları; kurumlar ve bireyler için de sürekli değişim ve gelişim ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Şirketlerimizin devamlılığı ve kurumsallaşması konusunda önemli projelere imza atan Quality Line Yönetim ve Eğitim Danışmanlık 2001 yılından bu yana faaliyet göstermekte, Kurumsal Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleriyle her zaman en iyiye odaklanan kurumların aradığı bir marka olmuştur.

Danışmanlık bir kişiye, takıma ya da kuruluşun değişmesine yardımcı olmaktır.

Yönetim danışmanlığı kavramı ise özet olarak; bir kurumdaki kaynakları planlama, organize etme, yönetme ve koordine etme işlerinde liderlere, yöneticilere ve ekiplere yardımcı olmaktır.

Bizler stratejik yönetim, aile ile şirket arasındaki ilişkilerin kurgulanması, organizasyonel gelişim gibi konu ve uygulamalarda uzman bir eğitmen, bu uygulamaların hayata geçirilmesi için kolaylaştırıcı görevini üstleniriz.

Kurumsal gelişim projeleri; sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimlerin bir ya da birkaçının bir araya gelmesinden oluşurlar.

İhtiyaç duyduğunuz hizmetlere dair projelendirmeyi yapmadan önce talepleriniz ve uzman danışmanlarımızın kurumunuzda yapacağı Kurumsal Check-Up (tanılama) ile, gelişim projesi öngörüsü oluşturulacaktır.

Gelişim projelerimiz genel çerçevede aşağıdaki iş paketlerini içerir. Kurumunuzun mevcut durum tespiti neticesinde projeye farklı başlıkların eklenmesi ya da ilgili başlıkların projede yer alamaması söz konusu olabilir.

 • Projelerimizde yer alan temel iş paketlerimiz aşağıdaki gibidir.
 • Kurumsal Check -Up (Tanılama Çalışması)
 • Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon Yapısı
 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • İnovasyon Yolculuğu

Talebinizin bize ulaşması durumunda sıkı bir izleme süreci başlar. Sizleri ziyaret ederiz ve beklentileriniz ve talepleriniz ile ilgili görüşürüz.

Teklif öncesinde mutlaka Check-Up çalışması yaparız. Check -Up süresi, kurumunuzun yapısına göre değişecektir ancak asgari 1 adam/gün dür. Tanılama çalışmasından sonra teklifimizi hazırlarız ve sizlere sunarız.

Teklifin kabulü ile Yönetim Danışmanlığı Projesi ile ilgili sözleşmemizi imzalarız. Ertesinde proje planımızı hazırlarız ve sizlere sunarız. Onayınız ardından projemiz başlar

Aile şirketleri; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında önemli ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketlerdir.

Şirketiniz belirttiğimiz tanımın içerisinde ise, şirketinizin sürekliliğini güvence altına almak, aile içerisinde şirket yönetiminden kaynaklı tartışmalar yerine bir istişare ortamını oluşturmak ve aileniz ile şirket arasındaki ilişkileri düzenlemek istiyorsanız; çözüm için sizlere “Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi” hizmetimizi sunuyoruz.

Şimdi Başvur!
  İnovasyon Yolculuğu

  Çalışmamız; artan dış rekabete karşı ayakta kalmak için atmanız gereken İnovatif Adımların nasıl atılacağını ve bunların ne şekilde sürdürüleceğini detaylarıyla ele alır.

  Çalışmanın Amacı:

  • İşletmede İnovasyon kültürünü yaratmak
  • İşletmenin yapısına uygun bir inovasyon yönetimi sistemi kurmak
  • İnovasyon fırsatları keşfetmek
  • İnovatif fikirlerin geliştirilmesini sağlamak
  • En az iki inovasyon projesi iş planı oluşturmak
  • İnovasyon fırsatları yakalama, fikir geliştirme ve test etme, fikirlerden plan ve model oluşturma ve hayata geçirme yöntemleri aktarmak


  Çalışmanın İçeriği:

  • Kurum yöneticileri ve uzmanları ile “İnovasyona Nedir?” eğitimi
  • İnovasyon ekibinin kurulumu
  • İnovasyon ekibi ile “İnovasyonunun Temelleri” eğitimi ve atölyesi
  • Ekip ile “Ekip DNA’sı” atölyesi
  • Büyük Resim Atölyesi (SWOT Analizi ve Stratejik Boyut)
  • Belirgin Fırsatlar Atölyesi
  • Fırsatların ve Problemlerin Araştırılması, Gözlenmesi Görevleri
  • En İyi İnovayon Fırsatları Atölyesi
  • Fikir Görevleri
  • Fikir Oluşturma Atölyeleri
  • Fikir Seçme ve Birleştirme / Konsept Atölyeleri
  • İnovasyon Planlama ve Test Etme Atölyesi
  • İnovasyon Planlama ve Test Etme Görevleri
  • İnovasyon İş Planı Atölyesi
  • İnovasyon İş Planı Görevleri
  • Plan Sunumları
  Whatsapp
  1