Ara
Close this search box.

Aile Şirketleri ve Aile Anayasası

Eğitimin Artıları Nelerdir?

Aile şirketlerimizin nesiller arası geçişini en uygun zamanda ve en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayan “Aile Anayasası” projemizi sizlerle birlikte yapmak istiyoruz.

Sıkça Sorular Sorulan

Değişen dünya standartları; kurumlar ve bireyler için de sürekli değişim ve gelişim ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Şirketlerimizin devamlılığı ve kurumsallaşması konusunda önemli projelere imza atan Quality Line Yönetim ve Eğitim Danışmanlık 2001 yılından bu yana faaliyet göstermekte, Kurumsal Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleriyle her zaman en iyiye odaklanan kurumların aradığı bir marka olmuştur.

Danışmanlık bir kişiye, takıma ya da kuruluşun değişmesine yardımcı olmaktır.

Yönetim danışmanlığı kavramı ise özet olarak; bir kurumdaki kaynakları planlama, organize etme, yönetme ve koordine etme işlerinde liderlere, yöneticilere ve ekiplere yardımcı olmaktır.

Bizler stratejik yönetim, aile ile şirket arasındaki ilişkilerin kurgulanması, organizasyonel gelişim gibi konu ve uygulamalarda uzman bir eğitmen, bu uygulamaların hayata geçirilmesi için kolaylaştırıcı görevini üstleniriz.

Kurumsal gelişim projeleri; sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimlerin bir ya da birkaçının bir araya gelmesinden oluşurlar.

İhtiyaç duyduğunuz hizmetlere dair projelendirmeyi yapmadan önce talepleriniz ve uzman danışmanlarımızın kurumunuzda yapacağı Kurumsal Check-Up (tanılama) ile, gelişim projesi öngörüsü oluşturulacaktır.

Gelişim projelerimiz genel çerçevede aşağıdaki iş paketlerini içerir. Kurumunuzun mevcut durum tespiti neticesinde projeye farklı başlıkların eklenmesi ya da ilgili başlıkların projede yer alamaması söz konusu olabilir.

 • Projelerimizde yer alan temel iş paketlerimiz aşağıdaki gibidir.
 • Kurumsal Check -Up (Tanılama Çalışması)
 • Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon Yapısı
 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • İnovasyon Yolculuğu

Talebinizin bize ulaşması durumunda sıkı bir izleme süreci başlar. Sizleri ziyaret ederiz ve beklentileriniz ve talepleriniz ile ilgili görüşürüz.

Teklif öncesinde mutlaka Check-Up çalışması yaparız. Check -Up süresi, kurumunuzun yapısına göre değişecektir ancak asgari 1 adam/gün dür. Tanılama çalışmasından sonra teklifimizi hazırlarız ve sizlere sunarız.

Teklifin kabulü ile Yönetim Danışmanlığı Projesi ile ilgili sözleşmemizi imzalarız. Ertesinde proje planımızı hazırlarız ve sizlere sunarız. Onayınız ardından projemiz başlar

Aile şirketleri; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında önemli ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketlerdir.

Şirketiniz belirttiğimiz tanımın içerisinde ise, şirketinizin sürekliliğini güvence altına almak, aile içerisinde şirket yönetiminden kaynaklı tartışmalar yerine bir istişare ortamını oluşturmak ve aileniz ile şirket arasındaki ilişkileri düzenlemek istiyorsanız; çözüm için sizlere “Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi” hizmetimizi sunuyoruz.

Şimdi Başvur!
  Aile Şirketleri ve Aile Anayasası

  Aile şirketleri; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında önemli ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketlerdir.

  Şirketiniz belirttiğimiz tanımın içerisinde ise, şirketinizin sürekliliğini güvence altına almak, aile içerisinde şirket yönetiminden kaynaklı tartışmalar yerine bir istişare ortamını oluşturmak ve aileniz ile şirket arasındaki ilişkileri düzenlemek istiyorsanız; çözüm için sizlere “Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi” hizmetimizi sunuyoruz.

  Aile işletmeleri için büyük öneme sahip olan aile anayasasını tanımlamak gerekirse en geniş ifadesiyle; aile anayasası bir aileye evlilik yada kan bağı ile katılarak aynı soyadına sahip olmaya hak kazanan kişilerin aile ilişkilerinde, üçüncü şahıslarla ve işletmeyle olan ilişkilerinde rehberlik görevi yapan aile üyeleri tarafından da kabul edilen, tüm aile bireylerine tarafsız bir şekilde uygulanan kurallara uyulmaması durumunda yaptırımları olan hukuki bir metindir.

  Bu çalışma neticesinde özet olarak aşağıdaki başlıklar üzerinde mutabakata varılır;

  • Ailenin ve şirketin vizyonunun, misyonunun ve temel değerlerinin belirlenmesi
  • Şirketin yönetim ve operasyon mekanizmalarının, aile değerleri ile eşleştirilerek objektivite ve rasyonellik kazanması
  • Aile meclisinin toplanma ve karar alma yapısının oluşturulması, ilgili kararların şirketi nasıl etkileyeceğinin tanımlanması
  • Aile bireylerinin şirketteki çalışma prensiplerinin belirlenmesi
  • Varlık ve hisse yönetimine dair aile ile şirket arasındaki ilişkinin düzenlemesi

  Çalışmanın Amaçları:

  1. Aile ile şirket arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
  2. Aile bireylerinin kendi aralarındaki ilişkileri ve ilişkilerinin güçlendirilmesi
  3. Duygusal ilişkilere dayanan aile yapısı ile kurallara göre yönetilecek şirketin entegrasyonu
  4. Profosyonel bir yönetim anlayışının hakim olması
  5. Sürdürülebilir bir işletme olmak
  6. Aile değerlerinin tüm aile bireylerine aktarılması
  7. Aile bireylerinin eğitimi için bir sistemin kurulması
  8. Profosyonel yöneticiler ile aile bireyleri arasındaki ilişki biçiminin netleştirilmesi
  9. Hızlı ve doğru karar alabilmek ve alınan kararların ortak akıl ile belirlemek
  10. Ailenin vizyonunun, misyonunun değerlerinin belirlenmesi ve kuşaklar boyu öğretilmesi
  11. Şirkette adalet anlayışının hakim kılınması, kimseye ayrıcalık tanınmaması
  12. Görev, yetki ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesi
  13. Kurumsallaşmış bir işletme olmak.
  14. Aile bireyleri arasındaki çıkabilecek fikir ayrılıklarının ve çalışmalarının yönetilmesi. Fikir ayrılıklarının çatışmaya değil sinerjiye dönüştürmek ve katkısını sağlamak.
  15. Ailedeki sorunların iş yerine taşınmaması
  16. İş yerindeki sorunların aile ortamına taşınmaması
  17. Tecrübenin genç nesle aktarılması
  18. Aile bireylerinin şirket yönetim organlarında yer almalarının koşullarının(yetkinliklerin) belirlenmesi
  19. Ailenin birlikte hareket etmesi için bir arada olmanın ehemmiyeti ve öneminin gündemde olması
  20. Ailenin yatırım yaparken uyması gereken kurallar
  21. Hissedarlık sözleşmelerinin yapılması
  22. Kar payı sisteminin uygulanması
  23. Gelir ve giderlerin paylaşım metodolojisi
  24. Devir planlarının şartları
  25. Stratejik risk planının yapılması
  26. Miras yönetimi
  27. Güç ve otoritenin doğru kullanılması

  Çalışmanın İçeriği:

  1. Durum Analizi ve Hazırlık

  Tüm aile bireyleri ile bire bir görüşmeler yapılarak aile bireylerinden verilerin toplanması, Kurumsal Check – Up ile mevcut durumun tespit edilmesi. Aile bireylerinin aile anayasası, iletişim ve aile şirketlerinde profesyonelleşme eğitimlerinin verilmesi. Çalışma planının oluşturulması.

  1. Anayasanın Hazırlanması

  İş planına uygun olarak çalışmaların ve toplantıların gerçekleştirilerek, Aile Anayasasının oluşturulması.

  1. Uygulama ve Yayınlama

  Anayasaya uyum konusunda kuralların belirlenmesi, hukuki olarak çalışmanın gözden geçirilmesi. Noter tasdikli metnin hazırlanması ve tüm hissedarlar tarafından onaylanması, istenirse şirket ana sözleşmesinde yer verilmesi.

  1. Revizyon ve İzleme

  Şirketlerdeki aile anayasası ile ilgili çalışmalar sadece “yeni anayasa” hazırlamaktan ibaret değildir. Mevcut anayasası olan bir çok şirket, anayasalarını revize etmek, geliştirmek için çalışmalar yapmalıdır. Çünkü değişen ihtiyaçlar ve farklılaşan çalışma koşulları kimi zaman mevcut anayasaya bazı eklemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır.

  Whatsapp
  1