Ara
Close this search box.

Stratejik Planlama

Eğitimin Artıları Nelerdir?

Stratejik Planlama, kuruluşunuzun bulunduğu noktadan arzu ettiği duruma ulaşma yolculuğunu tarif eder.

Sıkça Sorular Sorulan

Değişen dünya standartları; kurumlar ve bireyler için de sürekli değişim ve gelişim ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Şirketlerimizin devamlılığı ve kurumsallaşması konusunda önemli projelere imza atan Quality Line Yönetim ve Eğitim Danışmanlık 2001 yılından bu yana faaliyet göstermekte, Kurumsal Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleriyle her zaman en iyiye odaklanan kurumların aradığı bir marka olmuştur.

Danışmanlık bir kişiye, takıma ya da kuruluşun değişmesine yardımcı olmaktır.

Yönetim danışmanlığı kavramı ise özet olarak; bir kurumdaki kaynakları planlama, organize etme, yönetme ve koordine etme işlerinde liderlere, yöneticilere ve ekiplere yardımcı olmaktır.

Bizler stratejik yönetim, aile ile şirket arasındaki ilişkilerin kurgulanması, organizasyonel gelişim gibi konu ve uygulamalarda uzman bir eğitmen, bu uygulamaların hayata geçirilmesi için kolaylaştırıcı görevini üstleniriz.

Kurumsal gelişim projeleri; sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimlerin bir ya da birkaçının bir araya gelmesinden oluşurlar.

İhtiyaç duyduğunuz hizmetlere dair projelendirmeyi yapmadan önce talepleriniz ve uzman danışmanlarımızın kurumunuzda yapacağı Kurumsal Check-Up (tanılama) ile, gelişim projesi öngörüsü oluşturulacaktır.

Gelişim projelerimiz genel çerçevede aşağıdaki iş paketlerini içerir. Kurumunuzun mevcut durum tespiti neticesinde projeye farklı başlıkların eklenmesi ya da ilgili başlıkların projede yer alamaması söz konusu olabilir.

 • Projelerimizde yer alan temel iş paketlerimiz aşağıdaki gibidir.
 • Kurumsal Check -Up (Tanılama Çalışması)
 • Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon Yapısı
 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • İnovasyon Yolculuğu

Talebinizin bize ulaşması durumunda sıkı bir izleme süreci başlar. Sizleri ziyaret ederiz ve beklentileriniz ve talepleriniz ile ilgili görüşürüz.

Teklif öncesinde mutlaka Check-Up çalışması yaparız. Check -Up süresi, kurumunuzun yapısına göre değişecektir ancak asgari 1 adam/gün dür. Tanılama çalışmasından sonra teklifimizi hazırlarız ve sizlere sunarız.

Teklifin kabulü ile Yönetim Danışmanlığı Projesi ile ilgili sözleşmemizi imzalarız. Ertesinde proje planımızı hazırlarız ve sizlere sunarız. Onayınız ardından projemiz başlar

Aile şirketleri; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında önemli ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketlerdir.

Şirketiniz belirttiğimiz tanımın içerisinde ise, şirketinizin sürekliliğini güvence altına almak, aile içerisinde şirket yönetiminden kaynaklı tartışmalar yerine bir istişare ortamını oluşturmak ve aileniz ile şirket arasındaki ilişkileri düzenlemek istiyorsanız; çözüm için sizlere “Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi” hizmetimizi sunuyoruz.

Şimdi Başvur!
  Stratejik Planlama

  Bir işletme rekabet atmosferinde üstünlük sağlamak ve başarısını sürdürmek için iş dünyalarında doğru yöntemler kurgulamalı ve uygun hamleler atmalıdır. Bu sebeple mevcut durumunu net biçimde belirlemeli ve şartlara uygun stratejiler geliştirmelidir.

  Çalışmanın Amacı:

  • “Stratejik Yönetim” kültürünün yaratılması ve kurumda yaşatılması
  • Net ve anlaşılır bir stratejik plan oluşturulması
  • Misyon, vizyon ve temel değerlerin belirlenmesi, çalışanlar tarafında içselleştirilmesi
  • Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, stratejilerin tanımlanması
  • İç ve Dış Çevre Analizlerinin yapılması, bu analizlerin öneminin ve nasıl yapılacağının kurumda anlaşılması
  • Dönem hedeflerinin ve bütçesinin oluşturulması ve takip edilmesi
  • Hedeflerin yorumlanması ve önlem alma çalışmalarının yöntemlerinin belirlenmesi
  • Dönem sonunda stratejik amaç ve hedeflerin gözden geçirilmesi ve sonuçlarının yorumlanması
  • Stratejik planın izlenmesi ve yeniden planlama çalışmalarının güvence altına alınması.
  • Çalışma İçeriği:

   • Kurum yöneticileri ile Stratejik Yönetime Giriş eğitimi
   • Stratejik planlama ekibinin kurulumu
   • Stratejik planlama ekibi ile “Ekip DNA’sı” atölyesi
   • Stratejik planlama ekibi ile “Stratejik Yönetimin Ayrıntıları” eğitimi
   • Çalışma planının hazırlanması
   • Uygulamalı atölye çalışmaları ile mevcut durum analizi(İç ve Dış Çevre, SWOT Analizi)
    • Tarihçe Çalışması
    • Ürün / Hizmet, Pazar, Müşteri Segmentasyonu
    • Personel Yapısı ve Yetkinlikleri Analizi
    • Kaynak Analizi
    • Müşteri Memnuniyeti ve Beklentileri Analizi
    • Rakip Analizi
    • Tedarikçi Analizi
    • Paydaş Analizi
    • Genel Satış ve Maliyet Analizi
    • Mevzuat Analizi
    • Uzak İş Çevresi Analizi
    • SWOT Analizi
    • Analiz çalışmaları kurum yapısına göre genişletilebilir
   • Uygulamalı atölye çalışmaları ile planlama fazı (mevcut Durum Analizi Sonuçları Dikkate Alınarak)
    • Vizyon ve Misyon Atölyesi
    • Stratejik Amaç ve Hedef Atölyesi
    • Strateji Atölyesi
    • Performans Kriterleri Atölyesi
    • Dönem Hedef ve Aksiyon Belirleme Çalışmaları
    • Dönem Bütçesi Çalışmaları
   • Plan dokümantasyonu
   • Planının üst yönetime sunumu
   • Plan revizyonu ve planın yayınlanması
   • Planın kuruma sunumu
   • Plan izleme ve yorumlama sistemi kurulumu
  Whatsapp
  1