QUALITY LINE

YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Stratejik Planlama

12.12.2016 11:33:18
Stratejik Planlama

Stratejik Planlama, kuruluşunuzun bulunduğu noktadan arzu ettiği duruma ulaşma yolculuğunu tarif eder.

Bir işletme rekabet atmosferinde üstünlük sağlamak ve başarısını sürdürmek için iş dünyalarında doğru yöntemler kurgulamalı ve uygun hamleler atmalıdır. Bu sebeple mevcut durumunu net biçimde belirlemeli ve şartlara uygun stratejiler geliştirmelidir.

Çalışmanın Amacı:

 • “Stratejik Yönetim” kültürünün yaratılması ve kurumda yaşatılması
 • Net ve anlaşılır bir stratejik plan oluşturulması
 • Misyon, vizyon ve temel değerlerin belirlenmesi, çalışanlar tarafında içselleştirilmesi
 • Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, stratejilerin tanımlanması
 • İç ve Dış Çevre Analizlerinin yapılması, bu analizlerin öneminin ve nasıl yapılacağının kurumda anlaşılması
 • Dönem hedeflerinin ve bütçesinin oluşturulması ve takip edilmesi
 • Hedeflerin yorumlanması ve önlem alma çalışmalarının yöntemlerinin belirlenmesi
 • Dönem sonunda stratejik amaç ve hedeflerin gözden geçirilmesi ve sonuçlarının yorumlanması
 • Stratejik planın izlenmesi ve yeniden planlama çalışmalarının güvence altına alınması.

Çalışma İçeriği:

 • Kurum yöneticileri ile Stratejik Yönetime Giriş eğitimi
 • Stratejik planlama ekibinin kurulumu
 • Stratejik planlama ekibi ile “Ekip DNA’sı” atölyesi
 • Stratejik planlama ekibi ile “Stratejik Yönetimin Ayrıntıları” eğitimi
 • Çalışma planının hazırlanması
 • Uygulamalı atölye çalışmaları ile mevcut durum analizi(İç ve Dış Çevre, SWOT Analizi)
  • Tarihçe Çalışması
  • Ürün / Hizmet, Pazar, Müşteri Segmentasyonu
  • Personel Yapısı ve Yetkinlikleri Analizi
  • Kaynak Analizi
  • Müşteri Memnuniyeti ve Beklentileri Analizi
  • Rakip Analizi
  • Tedarikçi Analizi
  • Paydaş Analizi
  • Genel Satış ve Maliyet Analizi
  • Mevzuat Analizi
  • Uzak İş Çevresi Analizi
  • SWOT Analizi
  • Analiz çalışmaları kurum yapısına göre genişletilebilir
 • Uygulamalı atölye çalışmaları ile planlama fazı (mevcut Durum Analizi Sonuçları Dikkate Alınarak)
  • Vizyon ve Misyon Atölyesi
  • Stratejik Amaç ve Hedef Atölyesi
  • Strateji Atölyesi
  • Performans Kriterleri Atölyesi
  • Dönem Hedef ve Aksiyon Belirleme Çalışmaları
  • Dönem Bütçesi Çalışmaları
 • Plan dokümantasyonu
 • Planının üst yönetime sunumu
 • Plan revizyonu ve planın yayınlanması
 • Planın kuruma sunumu
 • Plan izleme ve yorumlama sistemi kurulumu

 


Takip Edin!