Ara
Close this search box.

İş Süreçleri Yönetimi

Eğitimin Artıları Nelerdir?

İş süreçleri birbirlerine bağlanarak adeta karışlık bir otoyol gibi organizasyondaki iş akışını ve bağlantılarını oluşturur.

Sıkça Sorular Sorulan

Değişen dünya standartları; kurumlar ve bireyler için de sürekli değişim ve gelişim ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Şirketlerimizin devamlılığı ve kurumsallaşması konusunda önemli projelere imza atan Quality Line Yönetim ve Eğitim Danışmanlık 2001 yılından bu yana faaliyet göstermekte, Kurumsal Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleriyle her zaman en iyiye odaklanan kurumların aradığı bir marka olmuştur.

Danışmanlık bir kişiye, takıma ya da kuruluşun değişmesine yardımcı olmaktır.

Yönetim danışmanlığı kavramı ise özet olarak; bir kurumdaki kaynakları planlama, organize etme, yönetme ve koordine etme işlerinde liderlere, yöneticilere ve ekiplere yardımcı olmaktır.

Bizler stratejik yönetim, aile ile şirket arasındaki ilişkilerin kurgulanması, organizasyonel gelişim gibi konu ve uygulamalarda uzman bir eğitmen, bu uygulamaların hayata geçirilmesi için kolaylaştırıcı görevini üstleniriz.

Kurumsal gelişim projeleri; sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimlerin bir ya da birkaçının bir araya gelmesinden oluşurlar.

İhtiyaç duyduğunuz hizmetlere dair projelendirmeyi yapmadan önce talepleriniz ve uzman danışmanlarımızın kurumunuzda yapacağı Kurumsal Check-Up (tanılama) ile, gelişim projesi öngörüsü oluşturulacaktır.

Gelişim projelerimiz genel çerçevede aşağıdaki iş paketlerini içerir. Kurumunuzun mevcut durum tespiti neticesinde projeye farklı başlıkların eklenmesi ya da ilgili başlıkların projede yer alamaması söz konusu olabilir.

 • Projelerimizde yer alan temel iş paketlerimiz aşağıdaki gibidir.
 • Kurumsal Check -Up (Tanılama Çalışması)
 • Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon Yapısı
 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • İnovasyon Yolculuğu

Talebinizin bize ulaşması durumunda sıkı bir izleme süreci başlar. Sizleri ziyaret ederiz ve beklentileriniz ve talepleriniz ile ilgili görüşürüz.

Teklif öncesinde mutlaka Check-Up çalışması yaparız. Check -Up süresi, kurumunuzun yapısına göre değişecektir ancak asgari 1 adam/gün dür. Tanılama çalışmasından sonra teklifimizi hazırlarız ve sizlere sunarız.

Teklifin kabulü ile Yönetim Danışmanlığı Projesi ile ilgili sözleşmemizi imzalarız. Ertesinde proje planımızı hazırlarız ve sizlere sunarız. Onayınız ardından projemiz başlar

Aile şirketleri; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında önemli ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketlerdir.

Şirketiniz belirttiğimiz tanımın içerisinde ise, şirketinizin sürekliliğini güvence altına almak, aile içerisinde şirket yönetiminden kaynaklı tartışmalar yerine bir istişare ortamını oluşturmak ve aileniz ile şirket arasındaki ilişkileri düzenlemek istiyorsanız; çözüm için sizlere “Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi” hizmetimizi sunuyoruz.

Şimdi Başvur!
  İş Süreçleri Yönetimi

  İş Süreci, organizasyonda bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen olaylar, kararlar ve faaliyetler bütünüdür; girdiler eldeki kaynaklar yardımıyla “olay – faaliyet – karar“ zincirinden geçerek çıktılara dönüşürler ve başka organizasyondaki başka iş süreçlerine girdi oluştururlar.  İş süreçleri birbirlerine bağlanarak adeta karışlık bir otoyol gibi organizasyondaki iş akışını ve bağlantılarını oluşturur.

  Örneğin Pazarlama Sürecinden Satış Sonrası Süreçlere doğru yapılan yolculuk ve iş akışı; yolculukta araya giren Depolama ya da Kalite Kontrol gibi iş süreçleri; en küçük işletmede bile karmaşaya yol açabilir. Karmaşa, sonuç olarak işletmenin performansını aşağıya çekecek, takip ve denetim zorlanacaktır.

  Çalışmanın Amacı:

  • İş süreçlerini ve uygulamaları tanımlamak
  • İş süreçlerinin sorumlularını belirlemek
  • Süreçte oluşturulması gereken verilerin, kayıt biçimlerinin ve dokümantasyonun tanımlanmasını sağlamak
  • Süreçlerin etkileşimini belirlemek
  • Süreçlerin performans kriterlerini belirlemek ve izlemek
  • Süreç iyileştirme fırsatlarını tespit etmek ve aksiyon almak


  Çalışmanın İçeriği:

  • Şirket yönetimi ve uzman kadrosu ile “Süreç Yönetimine Giriş” eğitimi
  • Süreç yönetimi ekibi kurulumu
  • Süreç yönetimi ekibi ile “Ekip DNA’sı” atölyesi
  • Süreç yönetimi ekibi ile Süreç Yönetimi Detayları eğitimi – atölyesi
  • Çalışma planının yapılması
  • Süreç etkileşimi atölyesi
  • Mevcut süreçlerin ve detaylarının incelenmesi
  • Mevcut süreç performanslarının incelenmesi
  • Kritik süreçler atölyesi
  • Her bir ana sürecin
   • Süreç analizi atölyesi
   • Süreç dizaynı ve haritalanması; dokümantasyonu
   • Süreç iyileştirme fırsatlarının netleştirilmesi
   • Süreç sunumu
   • Güncelleme, yayınlama; uygulamaya teslim edilmesi
  • Performans kriterlerinin izlenmesi ve iyileştirmelerin projelendirilmesi
  • Süreç gözden geçirme, izleme ve iyileştirme planının kurumda devreye alınması
  Whatsapp
  1