QUALITY LINE

YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

İş Süreçleri Yönetimi

8.11.2019 13:10:37
İş Süreçleri Yönetimi

İş süreçleri birbirlerine bağlanarak adeta karışlık bir otoyol gibi organizasyondaki iş akışını ve bağlantılarını oluşturur.

İş Süreci, organizasyonda bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen olaylar, kararlar ve faaliyetler bütünüdür; girdiler eldeki kaynaklar yardımıyla “olay – faaliyet – karar“ zincirinden geçerek çıktılara dönüşürler ve başka organizasyondaki başka iş süreçlerine girdi oluştururlar.  İş süreçleri birbirlerine bağlanarak adeta karışlık bir otoyol gibi organizasyondaki iş akışını ve bağlantılarını oluşturur.

Örneğin Pazarlama Sürecinden Satış Sonrası Süreçlere doğru yapılan yolculuk ve iş akışı; yolculukta araya giren Depolama ya da Kalite Kontrol gibi iş süreçleri; en küçük işletmede bile karmaşaya yol açabilir. Karmaşa, sonuç olarak işletmenin performansını aşağıya çekecek, takip ve denetim zorlanacaktır.

Çalışmanın Amacı:

 • İş süreçlerini ve uygulamaları tanımlamak
 • İş süreçlerinin sorumlularını belirlemek
 • Süreçte oluşturulması gereken verilerin, kayıt biçimlerinin ve dokümantasyonun tanımlanmasını sağlamak
 • Süreçlerin etkileşimini belirlemek
 • Süreçlerin performans kriterlerini belirlemek ve izlemek
 • Süreç iyileştirme fırsatlarını tespit etmek ve aksiyon almak

 

Çalışmanın İçeriği:

 • Şirket yönetimi ve uzman kadrosu ile “Süreç Yönetimine Giriş” eğitimi
 • Süreç yönetimi ekibi kurulumu
 • Süreç yönetimi ekibi ile “Ekip DNA’sı” atölyesi
 • Süreç yönetimi ekibi ile Süreç Yönetimi Detayları eğitimi - atölyesi
 • Çalışma planının yapılması
 • Süreç etkileşimi atölyesi
 • Mevcut süreçlerin ve detaylarının incelenmesi
 • Mevcut süreç performanslarının incelenmesi
 • Kritik süreçler atölyesi
 • Her bir ana sürecin
  • Süreç analizi atölyesi
  • Süreç dizaynı ve haritalanması; dokümantasyonu
  • Süreç iyileştirme fırsatlarının netleştirilmesi
  • Süreç sunumu
  • Güncelleme, yayınlama; uygulamaya teslim edilmesi
 • Performans kriterlerinin izlenmesi ve iyileştirmelerin projelendirilmesi
 • Süreç gözden geçirme, izleme ve iyileştirme planının kurumda devreye alınması


Takip Edin!