Ara
Close this search box.

Yönetim Danışmanlık Süreci

Eğitimin Artıları Nelerdir?

Danışmanlık hizmetlerimiz, sistematik ve disiplinli çalışma prensibi ile siz değerli müşterilerimizin yönetim yapısına ve personeline, üst seviyede katkı sunmaya odaklıdır.

Sıkça Sorular Sorulan

Değişen dünya standartları; kurumlar ve bireyler için de sürekli değişim ve gelişim ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Şirketlerimizin devamlılığı ve kurumsallaşması konusunda önemli projelere imza atan Quality Line Yönetim ve Eğitim Danışmanlık 2001 yılından bu yana faaliyet göstermekte, Kurumsal Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleriyle her zaman en iyiye odaklanan kurumların aradığı bir marka olmuştur.

Danışmanlık bir kişiye, takıma ya da kuruluşun değişmesine yardımcı olmaktır.

Yönetim danışmanlığı kavramı ise özet olarak; bir kurumdaki kaynakları planlama, organize etme, yönetme ve koordine etme işlerinde liderlere, yöneticilere ve ekiplere yardımcı olmaktır.

Bizler stratejik yönetim, aile ile şirket arasındaki ilişkilerin kurgulanması, organizasyonel gelişim gibi konu ve uygulamalarda uzman bir eğitmen, bu uygulamaların hayata geçirilmesi için kolaylaştırıcı görevini üstleniriz.

Kurumsal gelişim projeleri; sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimlerin bir ya da birkaçının bir araya gelmesinden oluşurlar.

İhtiyaç duyduğunuz hizmetlere dair projelendirmeyi yapmadan önce talepleriniz ve uzman danışmanlarımızın kurumunuzda yapacağı Kurumsal Check-Up (tanılama) ile, gelişim projesi öngörüsü oluşturulacaktır.

Gelişim projelerimiz genel çerçevede aşağıdaki iş paketlerini içerir. Kurumunuzun mevcut durum tespiti neticesinde projeye farklı başlıkların eklenmesi ya da ilgili başlıkların projede yer alamaması söz konusu olabilir.

 • Projelerimizde yer alan temel iş paketlerimiz aşağıdaki gibidir.
 • Kurumsal Check -Up (Tanılama Çalışması)
 • Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon Yapısı
 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • İnovasyon Yolculuğu

Talebinizin bize ulaşması durumunda sıkı bir izleme süreci başlar. Sizleri ziyaret ederiz ve beklentileriniz ve talepleriniz ile ilgili görüşürüz.

Teklif öncesinde mutlaka Check-Up çalışması yaparız. Check -Up süresi, kurumunuzun yapısına göre değişecektir ancak asgari 1 adam/gün dür. Tanılama çalışmasından sonra teklifimizi hazırlarız ve sizlere sunarız.

Teklifin kabulü ile Yönetim Danışmanlığı Projesi ile ilgili sözleşmemizi imzalarız. Ertesinde proje planımızı hazırlarız ve sizlere sunarız. Onayınız ardından projemiz başlar

Aile şirketleri; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında önemli ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketlerdir.

Şirketiniz belirttiğimiz tanımın içerisinde ise, şirketinizin sürekliliğini güvence altına almak, aile içerisinde şirket yönetiminden kaynaklı tartışmalar yerine bir istişare ortamını oluşturmak ve aileniz ile şirket arasındaki ilişkileri düzenlemek istiyorsanız; çözüm için sizlere “Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi” hizmetimizi sunuyoruz.

Şimdi Başvur!
  Yönetim Danışmanlık Nedir?

  Danışmanlık bir kişiye, takıma ya da kuruluşun değişmesine yardımcı olmaktır.

  Yönetim danışmanlığı kavramı ise özet olarak; bir kurumdaki kaynakları planlama, organize etme, yönetme ve koordine etme işlerinde liderlere, yöneticilere ve ekiplere yardımcı olmaktır.

  Bizler stratejik yönetim, aile ile şirket arasındaki ilişkilerin kurgulanması, organizasyonel gelişim gibi konu ve uygulamalarda uzman bir eğitmen, bu uygulamaların hayata geçirilmesi için kolaylaştırıcı görevini üstleniriz.

  Yönetim Danışmanlık Süreci

  Talebinizin bize ulaşması durumunda sıkı bir izleme süreci başlar. Sizleri ziyaret ederiz ve beklentileriniz ve talepleriniz ile ilgili görüşürüz.

  Teklif öncesinde mutlaka Check-Up çalışması yaparız. Check -Up süresi, kurumunuzun yapısına göre değişecektir ancak asgari 1 adam/gün dür. Tanılama çalışmasından sonra teklifimizi hazırlarız ve sizlere sunarız.

  Teklifin kabulü ile Yönetim Danışmanlığı Projesi ile ilgili sözleşmemizi imzalarız. Ertesinde proje planımızı hazırlarız ve sizlere sunarız. Onayınız ardından projemiz başlar.

  Proje planına uygun danışmanlık ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilir. Müşterilerimiz ile yapılan ve yapılacak faaliyetler proje takip kartı ile kayıt altına alınır. Proje takip kartı her çalışmadan sonra ilgili tüm kişilere mail ile gönderilir. Proje planı aylık olarak gözden geçirilir. Problemlerin yaşanmaması için önleyici tedbirler alınır.

  Projemiz tamamlandığında proje kapatma raporu hazırlanır ve müşterimize sunulur.

  Yönetim Danışmanlık hizmetlerimizin sizlerin beklentilerini karşılayabilmesi için; talebinizi aldığımız aşamadan projenin tamamlandığı aşamaya kadar, sistematik bir yol izleriz.

  Yönetim Danışmanlık kapsamında çalışmalarımız, aşağıdaki iş akışı doğrultusunda sürdürülür. 

  Yönetim Danışmanlık Süreci

  Yönetim danışmanlığı tam olarak bir kurumdaki kaynakların planlanması, organize edilmesi ve yönetilmesi kapsamında yönetici ve çalışanlara yol göstermektir. Bu alanda profesyonel kişiler hizmet verir ve gerçekten de şirketin büyük yükünü alır. Stratejik yönetim, aile ilişkileri, organizasyon planlaması alanlarında kişilere yardımcı olarak yönetimde büyük sorumluluk alırlar.

  Yönetim danışmanlık hizmeti sunan firmalardan talep aldığınızda firmanız sıkı bir izlemeye girer. Firma, sizi ziyaret ederek beklentilerinizi ve isteklerinizi değerlendirir. Bu kapsamda ortaklaşa kararlar verilir. Görüşmelerin ardından şirket ile ilgili Check-up işlemi yapılır. Yani şirketin eksikleri, iyi olduğu taraflar, yapılması gereken ve yapılmaması gereken incelikler gibi kontrol aşaması gerçekleşir. Kurumsal Check-up işlemi şirketin durumuna göre çalışma süresi değişkenlik gösterir.

  Yönetim Danışmanlığı Önemi

  Yönetim danışmanlık, kurumların kendi içinde çözüme kavuşturamadığı bir sorun olduğunda devreye girer. Bu sorunlar stratejik sebeplere bağlı olabileceği gibi finansal etkenlere, yeniden yapılandırmaya ve pazarlama konusuna da bağlı olabilir. Yönetim danışmanı mevcut durumu analiz ederek gelişme alanlarını belirler.

  Bu noktada önemli olan doğru strateji belirlemektir. Sonrasında belirlenen stratejiyi planlamak gerekir. Son aşamada planlanan stratejinin de doğru adımlarla uygulanması gereklidir. Bu kapsamda güvenilir ve işinde profesyonel olan firmaları tercih etmek gerekir. Bu sayede kısa süre içerisinde firmanızın ve aile ilişkilerinin çok daha iyi bir yere geldiğini görebilirsiniz.

  Whatsapp
  1