Ara
Close this search box.

Bireysel Danışmanlık Hizmetlerimiz

Eğitimin Artıları Nelerdir?

Bir aile şirketinin liderleri, yöneticileri ya da genç nesil bireyler, profesyonel yöneticiler; yöneticilik ve liderlik yetkinliklerini geliştirmek için bireysel danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirler.

Sıkça Sorular Sorulan

Değişen dünya standartları; kurumlar ve bireyler için de sürekli değişim ve gelişim ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Şirketlerimizin devamlılığı ve kurumsallaşması konusunda önemli projelere imza atan Quality Line Yönetim ve Eğitim Danışmanlık 2001 yılından bu yana faaliyet göstermekte, Kurumsal Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleriyle her zaman en iyiye odaklanan kurumların aradığı bir marka olmuştur.

Danışmanlık bir kişiye, takıma ya da kuruluşun değişmesine yardımcı olmaktır.

Yönetim danışmanlığı kavramı ise özet olarak; bir kurumdaki kaynakları planlama, organize etme, yönetme ve koordine etme işlerinde liderlere, yöneticilere ve ekiplere yardımcı olmaktır.

Bizler stratejik yönetim, aile ile şirket arasındaki ilişkilerin kurgulanması, organizasyonel gelişim gibi konu ve uygulamalarda uzman bir eğitmen, bu uygulamaların hayata geçirilmesi için kolaylaştırıcı görevini üstleniriz.

Kurumsal gelişim projeleri; sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimlerin bir ya da birkaçının bir araya gelmesinden oluşurlar.

İhtiyaç duyduğunuz hizmetlere dair projelendirmeyi yapmadan önce talepleriniz ve uzman danışmanlarımızın kurumunuzda yapacağı Kurumsal Check-Up (tanılama) ile, gelişim projesi öngörüsü oluşturulacaktır.

Gelişim projelerimiz genel çerçevede aşağıdaki iş paketlerini içerir. Kurumunuzun mevcut durum tespiti neticesinde projeye farklı başlıkların eklenmesi ya da ilgili başlıkların projede yer alamaması söz konusu olabilir.

 • Projelerimizde yer alan temel iş paketlerimiz aşağıdaki gibidir.
 • Kurumsal Check -Up (Tanılama Çalışması)
 • Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon Yapısı
 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • İnovasyon Yolculuğu

Talebinizin bize ulaşması durumunda sıkı bir izleme süreci başlar. Sizleri ziyaret ederiz ve beklentileriniz ve talepleriniz ile ilgili görüşürüz.

Teklif öncesinde mutlaka Check-Up çalışması yaparız. Check -Up süresi, kurumunuzun yapısına göre değişecektir ancak asgari 1 adam/gün dür. Tanılama çalışmasından sonra teklifimizi hazırlarız ve sizlere sunarız.

Teklifin kabulü ile Yönetim Danışmanlığı Projesi ile ilgili sözleşmemizi imzalarız. Ertesinde proje planımızı hazırlarız ve sizlere sunarız. Onayınız ardından projemiz başlar

Aile şirketleri; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında önemli ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketlerdir.

Şirketiniz belirttiğimiz tanımın içerisinde ise, şirketinizin sürekliliğini güvence altına almak, aile içerisinde şirket yönetiminden kaynaklı tartışmalar yerine bir istişare ortamını oluşturmak ve aileniz ile şirket arasındaki ilişkileri düzenlemek istiyorsanız; çözüm için sizlere “Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi” hizmetimizi sunuyoruz.

Şimdi Başvur!
  Bireysel Danışmanlık Hizmetlerimiz

  Danışmanlık hizmetimiz, danışan birey ile kapsamı çizilmiş bir alanda birebir çalışmalar ve görevlendirmeler ile sağlanır. Kapsam içerisindeki konular ile ilgili yapılan çalışmalar, verilen görevler ve takipleri düzenli olarak tutulur ve kişinin sağladığı faydalar izlenir.

  Bireysel Danışmanlık Hizmetini Sunduğumuz Bireyler;

  • Üst düzey yöneticiler, Genel Müdürler, Yöneticiler
  • Aile şirketinde görev alan aile bireyleri
  • Aile şirketi üyesi genç nesiller, ikinci ve üçüncü kuşan üyeleri

  Kapsam:

  • Birey için yetkinlik analizi yapılması
  • Bireyin güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilmesi
  • Birey için kişisel bir gelişim planı yapılması
  • Bireyin aile ile arasındaki ilişkilerin ve çatışmaların yönetilmesinin desteklenmesi
  • Kişisel yetkinlikler çerçevesinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak;
   • Planlama becerisi
   • Kişisel imaj ve görgü kuraları
   • Stres yönetimi
   • Çatışma yönetimi
   • Zaman yönetimi
   • Networking
   • Sunum becerileri
   • Okuma alışkanlığı ve etkin okuma
   • Problem çözme ve karar verme becerileri
   • Gelecek planlama
   • Bireysel vizyon ve hedef yönetimi
   • Delegasyon
   • Aile değerlerinin benimsenmesi
   • Sportif faaliyetler ve hobilerin önemi
   • Liderlik becerilerini geliştirme çalışmaları
   • MS Office uygulamaları
   • Dış çevrenin takibi
   • Bireysel gelişim ihtiyaçlarının yönetilmesi

  İçerik:

  • Bireysel danışmanlık dosyasının açılması
  • Bireysel danışmalık kapsamının tanımlanması ve mutabakatın sağlanması
  • Kişisel SWOT Analizi
  • Gelişim planı ve takibi
  • Okuma planlama çalışmaları takibi
  • Planlama becerileri çalışmaları takibi
  • İmaj, görgü ve nezaket kuraları çalışmaları, takibi
  • Stres yönetimi çalışmaları ve takibi
  • Zaman yönetimi çalışmaları ve takibi
  • Networking yetkinlikleri çalışmaları ve takibi
  • Sunum becerileri çalışmaları ve takibi
  • Çatışma yönetimi çalışmaları ve takibi
  • Problem çözme ve karar verme becerileri çalışmaları, takibi
  • Bireysel hedef ve gelişim planı çalışmaları, takibi
  • Liderlik becerileri çalışmaları ve takibi
  • Sportif ve hobi faaliyetleri planlama çalışmaları
  • MS Office çalışmaları
  • Çalışma sonunda, yapılan çalışmaların ve kazanımların raporlanması, raporun teslim edilmesi
  Whatsapp
  1