Ara
Close this search box.

Lider ve Yönetici Yetiştirme Programı

Eğitimin Artıları Nelerdir?

Bu eğitimle, çalışanlarımıza günümüz teknolijisine ayak uydurmanın gerekliliği ve şirketinizin uzun süreli devamlılığı için işletmenizde inovasyona dayalı bir düşünce sisteminin kurgulanması amaçlanmaktadır.

Sıkça Sorular Sorulan

Değişen dünya standartları; kurumlar ve bireyler için de sürekli değişim ve gelişim ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Şirketlerimizin devamlılığı ve kurumsallaşması konusunda önemli projelere imza atan Quality Line Yönetim ve Eğitim Danışmanlık 2001 yılından bu yana faaliyet göstermekte, Kurumsal Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleriyle her zaman en iyiye odaklanan kurumların aradığı bir marka olmuştur.

Danışmanlık bir kişiye, takıma ya da kuruluşun değişmesine yardımcı olmaktır.

Yönetim danışmanlığı kavramı ise özet olarak; bir kurumdaki kaynakları planlama, organize etme, yönetme ve koordine etme işlerinde liderlere, yöneticilere ve ekiplere yardımcı olmaktır.

Bizler stratejik yönetim, aile ile şirket arasındaki ilişkilerin kurgulanması, organizasyonel gelişim gibi konu ve uygulamalarda uzman bir eğitmen, bu uygulamaların hayata geçirilmesi için kolaylaştırıcı görevini üstleniriz.

Kurumsal gelişim projeleri; sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimlerin bir ya da birkaçının bir araya gelmesinden oluşurlar.

İhtiyaç duyduğunuz hizmetlere dair projelendirmeyi yapmadan önce talepleriniz ve uzman danışmanlarımızın kurumunuzda yapacağı Kurumsal Check-Up (tanılama) ile, gelişim projesi öngörüsü oluşturulacaktır.

Gelişim projelerimiz genel çerçevede aşağıdaki iş paketlerini içerir. Kurumunuzun mevcut durum tespiti neticesinde projeye farklı başlıkların eklenmesi ya da ilgili başlıkların projede yer alamaması söz konusu olabilir.

 • Projelerimizde yer alan temel iş paketlerimiz aşağıdaki gibidir.
 • Kurumsal Check -Up (Tanılama Çalışması)
 • Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon Yapısı
 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • İnovasyon Yolculuğu

Talebinizin bize ulaşması durumunda sıkı bir izleme süreci başlar. Sizleri ziyaret ederiz ve beklentileriniz ve talepleriniz ile ilgili görüşürüz.

Teklif öncesinde mutlaka Check-Up çalışması yaparız. Check -Up süresi, kurumunuzun yapısına göre değişecektir ancak asgari 1 adam/gün dür. Tanılama çalışmasından sonra teklifimizi hazırlarız ve sizlere sunarız.

Teklifin kabulü ile Yönetim Danışmanlığı Projesi ile ilgili sözleşmemizi imzalarız. Ertesinde proje planımızı hazırlarız ve sizlere sunarız. Onayınız ardından projemiz başlar

Aile şirketleri; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında önemli ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketlerdir.

Şirketiniz belirttiğimiz tanımın içerisinde ise, şirketinizin sürekliliğini güvence altına almak, aile içerisinde şirket yönetiminden kaynaklı tartışmalar yerine bir istişare ortamını oluşturmak ve aileniz ile şirket arasındaki ilişkileri düzenlemek istiyorsanız; çözüm için sizlere “Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi” hizmetimizi sunuyoruz.

Şimdi Başvur!
  Lider ve Yönetici Yetiştirme Programı

  Eğitim Süresi: 5 Gün

  Hedef Kitle: Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Patronlar, Şirket ortakları, Yönetim kurulu üyeleri, yöneticilik ve liderlik konularında kendisini geliştirmek isteyenler katılabilir.

  Katılımcı Sayısı: Verilecek olan eğitimlerin ve gelişim programının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için maksimum 10 kişi olarak değerlendirilmektedir.

  Eğitimin Amacı: Organizasyon yöneticilerini ve yönetici adaylarını yönetim konularıyla ilgili güçlendirmek; liderlik, etkili iletişim, amaç ve hedef belirleme, misyon ve vizyon oluşturma, stratejik planlama, motivasyon ve delegasyon gibi temel becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır. Yöneticilik ve Liderlik ile ilgili farkındalık kazanacak bireylerin yetişmesini hedeflemektedir. 

  Organizasyon Yeri: Otel ve doğa ortamında gerçekleşecektir.

  Eğitime Dahil Hizmetler: Tüm katılımcılara eğitim sonunda sertifika verilecektir. Ayrıca katılımcılara eğitim dökümanları dağıtılacaktır.

  1.Gün

  • Liderlik ve Yöneticilik
  • Stratejik Düşünme Metodu
  • İnovasyon
  • Uygulamalar

  2. Gün

  • Etkin İletişim
  • Çatışma Yönetimi
  • Uygulamalar

  3. Gün

  • Problem Çözme ve Karar Verme
  • Stres Yönetimi
  • Uygulamalar

  4. Gün

  • Zaman ve Toplantı Yönetimi
  • Takım Kurma
  • Motivasyon
  • Uygulamalar

  5. Gün

  • Değerlendirme ve Kapanış
  • Genel Tekrar
  • Sonuçları Değerlendirme
  • Plaket Sunumu
  • Müzik Dinletisi
  Whatsapp
  1