Ara
Close this search box.

Yönetim ve Organizasyon

Eğitimin Artıları Nelerdir?

Yönetim ve organizasyon danışmanlık hizmetimiz ile, kurumunuza uygun bir organizasyon yapısının kurulmasına ve devamında iç iletişim, görev yönetimi ve raporlama alanlarında ahengi yakalamaya odaklanırız.

Sıkça Sorular Sorulan

Değişen dünya standartları; kurumlar ve bireyler için de sürekli değişim ve gelişim ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Şirketlerimizin devamlılığı ve kurumsallaşması konusunda önemli projelere imza atan Quality Line Yönetim ve Eğitim Danışmanlık 2001 yılından bu yana faaliyet göstermekte, Kurumsal Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı hizmetleriyle her zaman en iyiye odaklanan kurumların aradığı bir marka olmuştur.

Danışmanlık bir kişiye, takıma ya da kuruluşun değişmesine yardımcı olmaktır.

Yönetim danışmanlığı kavramı ise özet olarak; bir kurumdaki kaynakları planlama, organize etme, yönetme ve koordine etme işlerinde liderlere, yöneticilere ve ekiplere yardımcı olmaktır.

Bizler stratejik yönetim, aile ile şirket arasındaki ilişkilerin kurgulanması, organizasyonel gelişim gibi konu ve uygulamalarda uzman bir eğitmen, bu uygulamaların hayata geçirilmesi için kolaylaştırıcı görevini üstleniriz.

Kurumsal gelişim projeleri; sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimlerin bir ya da birkaçının bir araya gelmesinden oluşurlar.

İhtiyaç duyduğunuz hizmetlere dair projelendirmeyi yapmadan önce talepleriniz ve uzman danışmanlarımızın kurumunuzda yapacağı Kurumsal Check-Up (tanılama) ile, gelişim projesi öngörüsü oluşturulacaktır.

Gelişim projelerimiz genel çerçevede aşağıdaki iş paketlerini içerir. Kurumunuzun mevcut durum tespiti neticesinde projeye farklı başlıkların eklenmesi ya da ilgili başlıkların projede yer alamaması söz konusu olabilir.

 • Projelerimizde yer alan temel iş paketlerimiz aşağıdaki gibidir.
 • Kurumsal Check -Up (Tanılama Çalışması)
 • Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon Yapısı
 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • İnovasyon Yolculuğu

Talebinizin bize ulaşması durumunda sıkı bir izleme süreci başlar. Sizleri ziyaret ederiz ve beklentileriniz ve talepleriniz ile ilgili görüşürüz.

Teklif öncesinde mutlaka Check-Up çalışması yaparız. Check -Up süresi, kurumunuzun yapısına göre değişecektir ancak asgari 1 adam/gün dür. Tanılama çalışmasından sonra teklifimizi hazırlarız ve sizlere sunarız.

Teklifin kabulü ile Yönetim Danışmanlığı Projesi ile ilgili sözleşmemizi imzalarız. Ertesinde proje planımızı hazırlarız ve sizlere sunarız. Onayınız ardından projemiz başlar

Aile şirketleri; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında önemli ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketlerdir.

Şirketiniz belirttiğimiz tanımın içerisinde ise, şirketinizin sürekliliğini güvence altına almak, aile içerisinde şirket yönetiminden kaynaklı tartışmalar yerine bir istişare ortamını oluşturmak ve aileniz ile şirket arasındaki ilişkileri düzenlemek istiyorsanız; çözüm için sizlere “Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi” hizmetimizi sunuyoruz.

Şimdi Başvur!
  Yönetim ve Organizasyon

  Görevleri açık ve net biçimde tanımlamak, görevlendirilecek kişilerin sahip olması gereken nitelikleri belirlemek ve gelişim ihtiyacını tespit etmek, iç iletişimi sağlamak, raporlama yapısını oluşturmak, yönetim yapısı ve yöneticilerin konumları belirlemek, sınırlarını çizmek; Yönetim ve Organizasyon Yapısı paketimizin kapsamına girer. 

  Çalışmanın Amaçları:

  • Organizasyon yapısının açık ve net biçimde tanımlanması, uygulamaya alınması
  • Yöneticilerin planlama sorunlarının iyileştirilmesi
  • Zamanında yapılmayan, takip edilmeyen işlerin ortadan kaldırılması
  • Düzensiz ve verimsiz toplantıların iyileştirilmesi
  • Tanımsız ve belirsiz görevlerin ve sorumlulukların tanımlanması
  • Raporlamalarda yetersizliklerin, eksikliklerin, giderilmesi
  • Personellerin sahip olması gereken yetkinliklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi
  • Personel gelişim ihtiyacının belirlenmesi


  Çalışma Adımları:

  • Temel iş analizleri
  • İlgili görevi sürdürecek personelin sahip olması gereken asgari Temel, Yönetsel ve Teknik yetkinlik tespiti
  • Yöneticiler ve aday yöneticiler ile yetkinlik görüşmeleri
  • Organizasyon yapısının tanımlanması ve yayınlanması
  • Tüm görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve yayınlanması
  • Eğitim ve gelişim ihtiyaç analizi
  • Personel gelişim planı
  • Toplantı yönetimi eğitimi ve atölye çalışması
  • Toplantı yönetim sisteminin kurulması ve devreye alınması
  • İş planlama ve görev takip sistemi kurulumu
  • Raporlama atölye çalışması
  • Raporlama sisteminin kurulumu
  • Kurumun aylık faaliyet inceleme toplantılarının devreye alınması
  • Genel Kurul, yönetim kurulu ve operasyonel yönetim mekanizmalarının ilişkisinin tanımlanması
  Whatsapp
  1