Ara
Close this search box.

Başarılı Liderlik

Başarılı Liderlik

Liderlik kelimesi dünya literatürüne on dördüncü yüz yılda girmiştir. Liderlik ,  organizasyonlar için vazgeçilmezdir. Küreselleşen dünyada  giderek artan rekabet , liderliği hayatın vazgeçilmez  bir parçası haline getirmiştir. Bu kadar önemli olan günümüzün  kavramı  lider kimdir sorusuna cevap bulalım. Geçmişten bugüne liderlik konusunda farklı yorumlar yapılmıştır.

Liderlik konusunda değerli bulduğum yorum ve tanımlamalar;

*Lider, örgüt üyelerinin faaliyetlerini örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirerek, düzenleyen kişidir. Başka bir deyişle lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arasındaki köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir.

*Liderlik ve yönetim kavramı birbirinden ayrı düşünülemez. Organizasyonların ise en önemli kavramı yönetimdir.

*Organizasyonlarda istenilen sonuçların elde edilmesi için yapılan tüm faaliyetlere yönetim denir. Bu faaliyetleri yöneten kişi yöneticidir.

*Yöneticilik ve liderlik farklı kavramlardır. Fakat yönetim ilkesinin vazgeçilmez parçalarıdır. Bu iki kavram birbiri ile karıştırılmamalıdır. Bir diğer manada her yönetici lider değildir. Ama her lider aynı zamanda iyi bir yöneticidir.

*Liderlere iş yaşamlarında duydukları heyecan onlara itici güç olarak yansırken, yöneticiler ise verilen görevi ifa ederek sorumluluklarını yerine getirirler.

Yönetimin babası olarak adlandırılan Peter Drucker’ın deyişiyle ; Lider doğru iş yapar, yönetici işi doğru yapar. Yöneticiye görev verilir. İzleyeceği yol belirlenir ve sonuca ulaşması beklenir. Lider, yenilikçi bakış açısıyla ve hayalleriyle geleceği kurgular.

Yöneticileri yönetici yapan önemli özellikler;

İletişim becerileri,

Problem çözme ve karar verme yeteneği,

Zamanı etkin kullanabilme becerisi,

Etkin planlama yapabilme becerisi,

Ekibi motive edebilme yeteneği,

Stresi yönetebilme becerisi,

Kontrol  etme becerisi,

Liderler, yöneticilerin sahip olduğu özelliklerle birlikte aşağıdaki diğer özelliklere de sahip olmalıdır.

Lideri lider yapan özellikler;

Yenilikçilik,

İleri görüşlülük,

Analiz yeteneği,

Güven vermek,

Yaratıcılık,

Önderlik,

Stratejik düşünme,

Belirsizliklerde fark yaratma,

Çarkın dışına çıkma,

Heyecan uyandırma,

Organizasyonlarda belirli bir amaç için çalışanları yönlendiren, birleştiren ve etkileyen kişiler liderlerdir.İşletmelerin bir amaç doğrultusunda hareket etmeleri için onları yönlendirecek itici bir güce ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyacı liderler karşılar.Çünkü ekip içerisinde farklı düşünce ve isteklerde bulunanaları ortak bir nokta da toplayan bir liderin olması gereklidir. Öngörüleri kuvvetli olan kişiler kitleleride beraberinde sürüklerler.Yeni fikirler, girişimciliklerinin en önemli basamağını oluşturur.

Bugünü, yarını ve daha sonraki dönemleri çok iyi görmek liderlerin şirketteki en önemli işidir. Kriz anlarında, bir liderin sahip olduğu özellikler o şirketin, ayakta kalıp kalamayacağını önemli ölçüde belirler.

Organizasyonlarda ,  geleceğin getireceği belirsizlik ortamı planlama ve öngörüyle hareket etmenin önemini ortaya koyar.Bilgi  ve deneyimleri sayesinde çevresinde güven duygusunu oluşturan liderler ekibini iyi yönlendirerek amaçlarına ulaşırlar.

Liderler doğuştan liderlik yeteneğine sahip mi? , yoksa sonradan liderlik yeteneği kazanılır mı çok tartışılmıştır. Liderlik yeteneğinin bir kısmı doğuştan gelir, diğer kısmı çalışılarak elde edilir. Doğuştan liderlik yeteneğine sahip olan kişiler yalnızca bu yetenekleri ile başarılı olamazlar. Başarılı bir lider olabilmeleri için donanımlı olmak zorundadırlar. Günümüzdeki işletmelerde donanımlı liderin önemi ortaya çıkmaktadır.

Başarılı liderin atması gereken önemli adımlar:

Basit, anlaşılabilir ve uzun vadeli bir vizyon ortaya koymak.

Vizyonu gerçekleştirebilmek için doğru stratejiler belirlemek.

Geleceğe hazırlanmak ve geleceği doğru yönetmek için inovasyon projelerine liderlik yapmak.

İyi bir ekip kurmak ve yönetmek.

Kendisine liderlik yapabilmek ve kendisini yönetmek.

Sonuç odaklı düşünmek ve doğru sonuçlar almaya odaklanmak.

Organizasyonların başarılı olabilmeleri için günümüz koşullarına uygun bir yönetim anlayışıyla yönetilmeleri gerekir. Başarılı bir yönetimde  vazgeçilmez temel unsur liderdir. Bir lider için ise yeteneğinin zirvesi liderlik yaptığı şirketin başarısıdır.

Erol DİNÇKAL
Quality Line
Genel Müdür

Whatsapp
1