Ara
Close this search box.

Etkili Liderlik ve Yöneticilik

Etkili Liderlik ve Yöneticilik

Gebze Ticaret Odası iş birliği ile “Etkili Liderlik ve Yöneticilik” seminerini Sayın Erol DİNÇKAL’ın sunumu ile gerçekleştirdik.

İş yaşamımızda, rekabet avantajı sağlayabilmek için geleneksel kalıplardan uzaklaşarak, gelecek odaklı yönetim ve organizasyon yapıları kurmak kaçınılmazdır. Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, verimlilik, etkinlik gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır.
Bireysel performans ve motivasyonu artıracak, büyüme ve gelişim süreçlerine yön verecek, takım ruhu ile hareket edebilecek ve amaç birliği sağlayabilecek lider yöneticiler yetiştirmemiz gerekmektedir.
Yöneticilerin liderlik özellikleri kazanması, organizasyonlarda iyi bir iletişim ağının kurulması, yöneticilerin biz bilinci ile hareket etmesi ve yetkinliklerin geliştirilmesi ile iş akışlarınız hızlanarak verimliliğiniz artacaktır.
Qualıty Line Yönetim Danışmanlık olarak seminerlerimiz tüm hızıyla devam ediyor.

Whatsapp
1