Ara
Close this search box.

Covid-19(Salgın) ve Kriz Döneminde Liderlik

Covid-19(Salgın) ve Kriz Döneminde Liderlik

Bilindiği gibi Çin’den başlayarak ortaya çıkan Covid-19 (Korana Virüs)salgını, bütün dünyayı hızlı bir şekilde etkilemeye başladı. Kamu sağlık sisteminde yaşanan sıkıntının ekonomik etkileri de hızla yayılıyor. Bir çok ülke olayları anlamaya, yaşanılanlardan dersler çıkarmaya çalışıyor.

Ülkelerin yaşanılan bu salgında farklı hazırlık seviyelerinin olduğunu görüyoruz. Krize hazırlıklı olanların avantajlarını anladıkça bu bağlamda olaylardan dersler çıkarıyoruz.

Her devlet, nasıl bir çözüm üreteceğine dair plan ve programlar yapmaya başladı. Devletler öğrendikleri çerçevesinde ortaya çıkacak yeni durumlara cevap verme, etkili iletişim kurma ve uygulama konusunda kendilerine düşen görevi yapmaya çalışıyorlar.

Yaşanılan kriz durumlarında işverenlere düşen en büyük görevlerden biri yaşanılan süreç boyunca şeffaf olmaları ve hem devlet yetkililerinle hem de çalışanlarla olan iletişimi koparmamalı. Gelişmeleri yakından takip etmeleri de önem taşıyor.

Peki, bu risk ortamında şirketler ne yapmalı?

Lider ve yöneticilerin sorumlulukları yaşadığımız Covid-19 (Korana Virüs)salgını nedeniyle daha da artmıştır. Bugün  global bir kriz ile karşı karşıyayız.Liderlerin daha önceden odaklandığı konular daha çok satış yapmak,kar payını arttırmak gibi konulardı. Şu anda yaşanılan personel sıkıntısı,çalışanların sorunları,sağlık problemleri ,operasyonel olarak yaşadığımız sorunları arttırmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını başarma yönünde kaydedilen ilerlemeyi korumak için liderlerin bazı özellikleri kazanmış olması gerekmektedir.

Salgından kaynaklanan  tehlikelere karşı  artan belirsizlik ve bu durumun yarattığı endişe ortamının ekonomi üzerindeki etkisi, zorunlu bir değişimi gerekli kılacak.

Organizasyonların kriz dönemlerinde kurtuluş için plan yapması, gelecekte bu türden krizleri önleyecek ve yönetecek dersleri alması kritik önem taşıyor.

Bugünü, yarını ve daha sonraki dönemleri çok iyi görmemiz gerekecektir.İşte böyle zamanlarda liderlik kavramı ortaya çıkıyor. Kriz anlarında bir liderin sahip olduğu özellikler o şirketin ayakta kalıp kalmayacağını önemli ölçüde belirleyecek.

Başarılı liderlerin önemli özelliklerinden bazıları şunlardır;

Farklı düşünmek,

Çarkın dışına çıkabilmek,

Uzaktan bakabilmek,

Kriz yönetebilmek,

Belirsizliklerde fark yaratmak,

Öncü olmak,

Yol göstermek,

Stratejik düşünmek,

İnovatif olmak,

Liderler, zorluklarla mücadele edecek ve süreçleri doğru bir şekilde yöneteceklerdir.

Diğer krizlerde olduğu gibi bu Covid-19(Korana Virüs) salgını da(başladı,çoğalacak,azalacak,bitecek)günün birinde etkisini kaybedecek.Kimi insanlar bu süreçte yaşamını yitirecek. Kimileri işini kaybedecek.Bazı şirketler yok olacak.Bazı devletler ekonomik olarak sıkıntılar yaşayacak.

Covid-19(Korana Virüs) salgınından sonra bazı kişilerin ve şirketlerin de güçlü bir şekilde ortaya çıkacaklarını da bilelim.

Liderler, liderlik yaptıkları kurumlarda uygulayacakları birkaç çözüm yöntemi ile işletmelerinin sürekliliğini sağlayabilirler. Başarılı liderlerin yapacakları hamlelerin başında  kriz yönetim  ekibini kurmaları, organizasyon yapısını gözden geçirmelerini ve kaynaklarını etkili şekilde kullanmalarını sayabiliriz.

Öyleyse Covid-19(Korana Virüs) salgını sürecinde liderler ne yapmalı?

Her zamankinden daha çok çalışmalı,

Süreci çok iyi izlemeli, analiz etmeli,

Kurumu için iyi bir risk analizi yapmalı,

Umudunu kaybetmemeli, ekibine umut olmalı,

Motivasyonunu kaybetmemeli, ekibini motive etmeli,

Ekibine güven vermeli,

Ekibiyle birlikte kısa vadeli stratejik risk planı yapmalı,

Ekibine ilham vermeli,

Ekibini zorluklarla mücadeleye ikna edebilmeli,

Özetlemek gerekirse günümüzde ,olası tehditlere hazırlıklı olan krizi iyi yönetebilen  başarılı liderler rekabet avantajı sağlayarak sürdürülebilir başarıyı yakalayacaktır.

Başarılı lider, belirsizlikleri ve zorlukları sever…

Erol DİNÇKAL
Quality Line
Genel Müdür

Whatsapp
1