Ara
Close this search box.

Stratejik Düşünme Sanatı

Stratejik Düşünme Sanatı

Dünyadaki değişim hızıyla beraber rekabet şartları da zorlaşıyor. İşletmeler istemedikleri durum ve tablolarla karşı karşıya geliyorlar. Bu karmaşa etrafında nasıl ilerleyeceğini bilemeyenler ise kaybolup gitmektedir. İşletmelerin varlığını koruyabilmelerinin tek yolu ise belirleyecekleri bir “yol haritası” dır. Peki bu yol haritası nasıl çizilir derseniz. Burada işletmeler için yaşamsal önem taşıyan “stratejik düşünme” kavramı ortaya çıkacaktır.

  Stratejik düşünme geleceği görebilmek demektir. Stratejik düşüncede, misyon, vizyon ve temel değerler önemli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerde  yönetimin öncelikle vizyon ve misyonunu belirlemesi değişen koşullara ayak uydurabilecek stratejik yönetim anlayışına sahip olması gerekmektedir. Misyon, işletmenin var olmasının sebebini ortaya koyar. Vizyon ise gelecekte olmak istediği yeri ifade eder. Sadece bunları belirlemek yeterli değildir. Ayrıca kurum kültürünün içine bunların yerleşmesi ve çalışanların bu hedefler doğrultusunda yol alması gerekmektedir.

Bir işletmenin vizyonunu ileriye taşiyabilmesi, geleceği için doğru adımlar atması ile mümkündür.. İşte burada işletmenin yol haritası devreye girer. Belirli bir sistem etrafında oluşturulmuş , akılcı, dinamik, inovatif olan düşünceler olgunlaşarak geleceğe yön verecektir.

Temel değerler ise stratejik düşüncenin önemli bir unsurudur. İşletmeler için belirlenmiş prensipleri ifade eder. Stratejimizi belirlemeden önce işletmemiz hakkında iyi bir bilgi birikimimizin olması ve çalışanların hedeflerimiz konusunda bizimle beraber hareket etmesi gerekmektedir. Böyle bir yapının olduğu işletmelerde başarıdan söz edebiliriz. Planlanan hedeflere ulaşıldığını gözlemleyebiliriz.

Bu aşamadan sonra kendimize sormamız  ve cevaplamamız gereken sorular ise şunlardır;

Dünyadaki şirketlerin gündeminde neler var?

Bugün ne yapıyorlar, gelecek için neler planlıyorlar?

Stratejik düşünmemiz için mevcut şartları iyi okuyabiliyor olmamız gerekmektedir. Stratejik planlamalarımız mevcut risk potansiyelini bize gösterecektir.Fakat riskleri önceden görebilenler başarıya ulaşacaklardır. Gerekli bilgi birikimi ve yenilikçi düşünme tarzıyla harmanlanmış bir yapı mevcut durum ve problemlerle yüzleşir ve çözümünü ortaya koyar.

Strateji ile stratejik plan birbirine karıştırılmamalıdır. Strateji, doğru metod ve yöntemi ifade eder. Stratejik plan ise bir süreci. Yaratıcılıkla tasarlanan bu süreç sizin ileride nerede olmanız gerektiğinin anahtarıdır. Olması gerekeni tasarlamanız stratejik düşünmenin en önemli unsurudur. Güçlü liderlerin klavuzluğunda hayal kurabilen bir yapı inşa etmek gerekir.

 “Mantık insanı A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere…”

( Albert Eistein)                    

Değişimi yönetmek istiyorsak stratejik düşünmeliyiz.

Erol DİNÇKAL
Quality Line
Genel Müdür

Whatsapp
1