QUALITY LINE

YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Aile Anayasası

22.10.2021 14:56:45
Aile Anayasası

Aile şirketlerimizin nesiller arası geçişini en uygun zamanda ve en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayan "Aile Anayasası" projemizi sizlerle birlikte yapmak istiyoruz...

AİLE ANAYASASI NEDİR?

 

Aile şirketleri; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında önemli ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketlerdir. Eğer sizin de şirketiniz aile şirketi ise şirketin devamlılığını güvence altına almak istiyorsanız Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi hizmeti almalısınız. Bu hizmet sayesinde, şirket yönetiminde tartışmalar yaşamak yerine istişare yöntemini uygulamış olursunuz. Peki aile anayasası nedir?

 

Aile Anayasası ,bir aileye evlilik yada kan bağı ile katılarak aynı soyadına sahip olmaya hak kazanan kişilerin, aile ilişkilerinde, üçüncü şahıslarla ve işletmeyle olan ilişkilerinde rehberlik görevi yapan ,aile üyeleri tarafından da kabul edilen, tüm aile bireylerine tarafsız bir şekilde uygulanan ,kurallara uyulmaması durumunda yaptırımları olan hukuki bir metindir.

 

 

AİLE ANAYASASININ ÖNEMİ

 

 

AİLE ANAYASASI VE PAYSAHİPLERİ/HİSSEDARLAR SÖZLEŞMESİ

 

Aile şirketinin hissedarları arasında düzenlenen şirketi yönetme, ortaklık sıfatlarını, ortaklık haklarına  ve sorumluluklarına ilişkin kurallarının detaylı bir şekilde düzenlenmesini kapsar.

 

PAY SAHİPLERİ/HİSSEDARLAR SÖZLEŞMESİ NEDEN GEREKLİDİR?

Aile şirketlerinde ,sürdürülebilirliğin sağlanması için pay sahipleri/hissedarlar sözleşmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Şirket  faaliyetlerinin belirli bir düzen içerisinde yürütülmesi için bireylerin sahip olduğu hakların ve uyması gereken kural ve prensiplerin belirlenmesi için pay sahipleri/hissedarlar sözleşmesinin yapılması gereklidir.

Şirket içerisinde alınacak kararların usül ve yöntemleri, şirket hisse paylarının nasıl olacağı ve devr söz konusuysa geçiş koşulları, vasiyetname planı, miras planlaması, rekabet koşulları, kar payı dağıtımı ,yönetimin devir planlaması gibi konularda belirsizliğin ortadan kaldırılmasıyla pay sahipleri arasında anlaşmazlıklar giderilmiş olur. Bu çalışmayla şirketlerin sürdürülebilirliği sağlam temellere dayandırılmış olur.

 

AİLE ANAYASASI ÇALIŞMA PLANI

 

Durum Analizi ve Hazırlık

Tüm aile bireyleri ile bire bir görüşmeler yapılarak aile bireylerinden verilerin toplanması, Kurumsal Check – Up ile mevcut durumun tespit edilmesi. Aile bireylerinin aile anayasası, iletişim ve aile şirketlerinde profesyonelleşme eğitimlerinin verilmesi. Çalışma planının oluşturulması.

 

Anayasanın Hazırlanması

İş planına uygun olarak çalışmaların ve toplantıların gerçekleştirilerek, tüm aile bireylerinin katılımıyla Aile Anayasasının oluşturulması.

 

Uygulama ve Yayınlama

Anayasaya uyum konusunda kuralların belirlenmesi, hukuki olarak çalışmanın gözden geçirilmesi. Metnin hazırlanması ve tüm hissedarlar tarafından onaylanarak şirkete teslim edilmesi.

       

Revizyon ve İzleme

Şirketlerdeki aile anayasası ile ilgili çalışmalar sadece “yeni anayasa” hazırlamaktan ibaret değildir. Mevcut anayasası olan bir çok şirket, anayasalarını revize etmek, geliştirmek için çalışmalar yapmalıdır. Çünkü değişen ihtiyaçlar ve farklılaşan çalışma koşulları kimi zaman mevcut anayasaya bazı eklemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Aile Şirketi

 

Aile şirketi yönetmek avantajlı olduğu kadar oldukça zordur. Duygusal bağların yanı sıra finansal ve sektörel anlamda bağlılık oluşturmak, iş ve evi birbirine karıştırmadan profesyonel bir şekilde işleri yürütmek zaman zaman zorlayıcı olabilir ve aile bağlarını yıpratabilir. Bu durumda danışmanlık hizmeti almak yükünüzü hafifleteceği gibi aile bağlarınızın her zaman güçlü kalmasını sağlar.

 

Aile şirketini birden fazla kuşak bir arada yönetir. Evi geçindiren kişiler ve gerekli eğitimi almış bireyler daha çok yönetim kadrosunda yer alırken, aile üyelerinin bir kısmı finansal ve diğer kadrolarda hizmet verir. Aile bireyinin diğer aile bireyinin iş alanına müdahale etmemesi son derece önemlidir. Her birey kendi yetki alanına giren konulara müdahil olursa çatışma ortamı doğmadan kararların alınması sağlanır.

Aile Şirketinde Kurumsallaşma

 

Aile şirketinde kurumsallaşma bazen çok zor olabilir. Çünkü aile şirketi hem duygusal bağların korunduğu hem de şirkette birlikte büyüme, gelişmenin söz konusu olduğu alandır. Kurumsallaşmak aile bağlarını güçlü tutmak ve her manada kenetlenmek gerekir. Bunun için uzman kişiler tarafından planlamaların yapılması, gelişme için gerekli adımların atılması ve her açıdan yol gösterilmesi gerekir. Sizler de aile şirketinizin sürekliliğini devam ettirmek ve kusursuz bir işletme olmak için güvenilir bir şekilde danışmanlık hizmeti almalısınız.

 


Takip Edin!