QUALITY LINE

YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Aile Anayasası

22.10.2021 14:56:45
Aile Anayasası

Aile şirketlerimizin nesiller arası geçişini en uygun zamanda ve en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayan "Aile Anayasası" projemizi sizlerle birlikte yapmak istiyoruz...

AİLE ANAYASASI NEDİR?

 

Aile şirketleri; ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, en az iki kuşağın kurumda çalıştığı, yönetim kademelerinin önemli bir kısmında aile üyelerinin istihdam edildiği, kararların alınmasında önemli ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu şirketlerdir.

Şirketiniz belirttiğimiz tanımın içerisinde ise, şirketinizin sürekliliğini güvence altına almak, aile içerisinde şirket yönetiminden kaynaklı tartışmalar yerine bir istişare ortamını oluşturmak ve aileniz ile şirket arasındaki ilişkileri düzenlemek istiyorsanız; çözüm için sizlere “Aile Anayasası ve Aile İlişkileri Yönetimi” hizmetimizi sunuyoruz.

Aile işletmeleri için büyük öneme sahip olan aile anayasasını tanımlamak gerekirse en geniş ifadesiyle; aile anayasası bir aileye evlilik yada kan bağı ile katılarak aynı soyadına sahip olmaya hak kazanan kişilerin aile ilişkilerinde, üçüncü şahıslarla ve işletmeyle olan ilişkilerinde rehberlik görevi yapan aile üyeleri tarafından da kabul edilen, tüm aile bireylerine tarafsız bir şekilde uygulanan kurallara uyulmaması durumunda yaptırımları olan hukuki bir metindir.

Bu çalışma neticesinde özet olarak aşağıdaki başlıklar üzerinde mutabakata varılır;

 

 

 

 

 

 

 AİLE ANAYASASININ ÖNEMİ

 • Ailenin ve şirketin vizyonunun, misyonunun ve temel değerlerinin belirlenmesi
 • Şirketin yönetim ve operasyon mekanizmalarının, aile değerleri ile eşleştirilerek objektivite ve rasyonellik kazanması
 • Aile meclisinin toplanma ve karar alma yapısının oluşturulması, ilgili kararların şirketi nasıl etkileyeceğinin tanımlanması
 • Aile bireylerinin şirketteki çalışma prensiplerinin belirlenmesi
 • Varlık ve hisse yönetimine dair aile ile şirket arasındaki ilişkinin düzenlemesi
 1. Aile ile şirket arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
 2. Aile bireylerinin kendi aralarındaki ilişkileri ve ilişkilerinin güçlendirilmesi
 3. Duygusal ilişkilere dayanan aile yapısı ile kurallara göre yönetilecek şirketin entegrasyonu
 4. Profosyonel bir yönetim anlayışının hakim olması
 5. Sürdürülebilir bir işletme olmak
 6. Aile değerlerinin tüm aile bireylerine aktarılması
 7. Aile bireylerinin eğitimi için bir sistemin kurulması
 8. Profosyonel yöneticiler ile aile bireyleri arasındaki ilişki biçiminin netleştirilmesi
 9. Hızlı ve doğru karar alabilmek ve alınan kararların ortak akıl ile belirlemek
 10. Ailenin vizyonunun, misyonunun değerlerinin belirlenmesi ve kuşaklar boyu öğretilmesi
 11. Şirkette adalet anlayışının hakim kılınması, kimseye ayrıcalık tanınmaması
 12. Görev, yetki ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesi
 13. Kurumsallaşmış bir işletme olmak.
 14. Aile bireyleri arasındaki çıkabilecek fikir ayrılıklarının ve çalışmalarının yönetilmesi. Fikir ayrılıklarının çatışmaya değil sinerjiye dönüştürmek ve katkısını sağlamak.
 15. Ailedeki sorunların iş yerine taşınmaması
 16. İş yerindeki sorunların aile ortamına taşınmaması
 17. Tecrübenin genç nesle aktarılması
 18. Aile bireylerinin şirket yönetim organlarında yer almalarının koşullarının(yetkinliklerin) belirlenmesi
 19. Ailenin birlikte hareket etmesi için bir arada olmanın ehemmiyeti ve öneminin gündemde olması
 20. Ailenin yatırım yaparken uyması gereken kurallar
 21. Hissedarlık sözleşmelerinin yapılması
 22. Kar payı sisteminin uygulanması
 23. Gelir ve giderlerin paylaşım metodolojisi
 24. Devir planlarının şartları
 25. Stratejik risk planının yapılması
 26. Miras yönetimi
 27. Güç ve otoritenin doğru kullanılması

AİLE ANAYASASININ İÇERİĞİ

         Durum Analizi ve Hazırlık

Tüm aile bireyleri ile bire bir görüşmeler yapılarak aile bireylerinden verilerin toplanması, Kurumsal Check – Up ile mevcut durumun tespit edilmesi. Aile bireylerinin aile anayasası, iletişim ve aile şirketlerinde profesyonelleşme eğitimlerinin verilmesi. Çalışma planının oluşturulması.

         Anayasanın Hazırlanması

İş planına uygun olarak çalışmaların ve toplantıların gerçekleştirilerek, Aile Anayasasının oluşturulması.

        Uygulama ve Yayınlama

Anayasaya uyum konusunda kuralların belirlenmesi, hukuki olarak çalışmanın gözden geçirilmesi. Noter tasdikli metnin hazırlanması ve tüm hissedarlar tarafından onaylanması, istenirse şirket ana sözleşmesinde yer verilmesi.

        Revizyon ve İzleme

Şirketlerdeki aile anayasası ile ilgili çalışmalar sadece “yeni anayasa” hazırlamaktan ibaret değildir. Mevcut anayasası olan bir çok şirket, anayasalarını revize etmek, geliştirmek için çalışmalar yapmalıdır. Çünkü değişen ihtiyaçlar ve farklılaşan çalışma koşulları kimi zaman mevcut anayasaya bazı eklemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır.


Takip Edin!